Meeting with Prof. Ngo Bao Chau [Fall 2012]

Meeting with Prof. Ngo Bao Chau, Fields Medalist, Vietnamese Mathematician

VSA Trong Com performance at SEA night

VSA help-out and performance at SEA night

Buổi biểu diễn của VSA ở đêm hội văn hóa các nước Đông Nam Á

To see our Trong Com performance
Màn trình diễn trống cơm của hội

https://www.facebook.com/photo.php?v=1403831476513176

VSA Fall Picnic 2013

Our first VSA picnic to Lake Winthrop, Holliston. Thanks to Uncle Cyrus for hosting us !