Hello & Xin Chào

Welcome to MIT VSA.This is the official website of Vietnamese Students Association at MIT. Here you can find out about the group’s events, members, history, and contact information.

Chào mừng bạn đến tới website của hội sinh viên Việt Nam ở MIT (Học Viện Công Nghệ Massachusetts). Bạn có thể tìm thấy các thông tin về hoạt động, thành viện, lịch sử thành lập hội và thông tin liên lạc ở trên trang web này.